Reklamacje i zwroty

Wymiany, zwroty i reklamacje 


WYMIANA KROK PO KROKU

1. Sprawdź, czy w naszej aktualnej ofercie znajduje się rozmiar lub kolor produktu, na których chcesz dokonać wymiany.

2. Wypełnij formularz wymiany kliknij tu aby pobrać formularz, w którym zawarte będzie wskazanie produktu/produktów które zostaną wymienione.

3. Dołącz do przesyłki z towarem, który chcesz wymienić:

- wypełniony formularz zwrotu
- dowód zakupu lub jego kopię

4. Zwracany do nas towar musi :
- być w niepogorszonym stanie, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu,
- posiadać oryginalne metki

5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

6. Przesyłkę odeślij do nas na adres:

4Run Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Mickiewicza 95A

64-920 Piła

z dopiskiem: „Wymiana towaru”

7. Koszt wysyłki zamówienia na wymianę:
- przesyłka kurierska przy zapłacie na konto bankowe – 20 zł
- przesyłka kurierska za pobraniem – 24,60 zł

8. Koszty przesyłki przy zapłacie na konto bankowe lub jeśli nowo zamawiany towar jest droższy od towaru wymienianego, prosimy o przelanie na nasze konto różnicy w cenie. W tytule przelewu należy wpisać „WYRÓWNANIE DO ZAMÓWIENIA NR.……” 

4Run Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Mickiewicza 95A

64-920 Piła

NIP 764 266 47 22

KRS 0000469867

REGON 302482465

Nadnotecki Bank Spółdzielczy: nr konta 60 8937 0007 0000 7588 2000 0040

9. W przypadku, gdy w przeciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania informacji o chęci wymiany nie wpłynie przelew pokrywający koszty wysyłki lub wynikającą różnicę, zamówienie zostanie anulowane a wartość za przysłany produkt zostanie zwrócona na konto bankowe Klienta.

10. Gdy towar na wymianę jest tańszy od wymienianego, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas wymienianego towaru, zwrócimy różnicę. Pieniądze zostaną przelane na numer konta przekazany przez Klienta.

11. Jeśli na naszej stronie nie jest dostępny interesujący cię rozmiar/model, oznacza to, że wymiana nie będzie możliwa. Możesz wówczas wymienić zakupioną rzecz na inną, lub odstąpić od umowy.

12. Procedura wymiany towaru zgodnie z Regulaminem może trwać do 7 dni.

13. Paczka z wymienianym towarem, odesłana na nasz koszt nie zostanie przyjęta.

14. Towar zakupiony w sklepie stacjonarnym należy wymienić także w sklepie, w którym dokonano zakupów.

 

ZWROT TOWARU (Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość)

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem lub produktami Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo.
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Zwrot produktów powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Dzień dostawy określany jest na podstawie listu przewozowego.

1. Wypełnij formularz zwrotu kliknij tu aby pobrać formularz, w którym zawarte będzie wskazanie produktu/produktów, na które ma nastąpić zwrot.

2. Dołącz do przesyłki z towarem, który chcesz zwrócić następujące dokumenty:
- wypełniony formularz zwrotu
- dowód zakupu lub jego kopię

3. Zwracany do nas towar musi być:
- w niepogorszonym stanie, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu
- posiadać oryginalne metki

4. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

5. Przesyłkę odeślij do nas na adres:

4Run Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Mickiewicza 95A

64-920 Piła
z dopiskiem „ Zwrot towaru”

 

6. 4Run Sp. z o.o. Sp..K. dokona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru od Klienta, zwrotu zapłaty wraz z kosztami dostawy (tylko w przypadku zwrotu całkowitego) na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Koszty zwrotnego dostarczenia produktu lub produktów obciążają Klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta.

7. Paczka ze zwracanym towarem, odesłana na nasz koszt nie zostanie przyjęta.

8. Towar zakupiony w sklepie stacjonarnym należy zwrócić także w sklepie, w którym dokonano zakupów.

 

WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

1. Każdy zakupiony towar podlega 2-letniej gwarancji na warunkach producenta:
- naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt,
- gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie prawidłowej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego,
- reklamacji może dokonać tylko zamawiający.

2. Wypełnij formularz reklamacyjny:kliknij tu aby pobrać formularz

3. Dołącz do przesyłki z reklamowanym produktem (wraz z pełnym wyposażeniem) następujące dokumenty:
- wypełniony formularz reklamacyjny
- dowód zakupu lub jego kopię, kartę gwarancyjną (w przypadku jej wydania), dokładny opis usterki, swoje dane osobowe i kontakt np. telefon, mail.
Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia.

4. Przesyłkę odeślij do nas na adres: 

4Run Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Mickiewicza 95A

64-920 Piła
z dopiskiem „Reklamacja”

5. Towar zakupiony w sklepie stacjonarnym należy reklamować także w sklepie, w którym dokonano zakupów.

6. Wszelkie informacje dotyczące złożonej reklamacji kierowane będą na podany przez Państwa w formularzu reklamacyjnym adres e-mail. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni. Zapytania o status rozpatrywanych reklamacji oraz dodatkowe pytania można kierować bezpośrednio pod adres: poczta@slepsportowy.pila.pl
Kontakt z działem reklamacji jest możliwy wyłącznie drogą mailową.

Promocje

Producenci

Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie